Avtorske pravice

Vsa vsebina vključena na tej strani, kot so besedila, grafike, logotipi, ikone, slike, zvočni posnetki, digitalni prenosi podatkov, kompilacije in programska oprema, je last družbe Virum . Zbirka vseh vsebin na tej spletni strani, je izključno v lasti družbe Virum in je zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Omejitev odgovornosti

Vsebina

Avtor si pridržuje pravico, da ni odgovoren za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost informacij. Terjatve dgovornosti v zvezi s škodo, nastalo zaradi uporabe informacij, vključno s kakršnimi koli podatki, ki so nepopolni ali netočni, bodo zato zavrnjene.
Vse ponudbe niso zavezujoče in so brez obveznosti. Deli strani ali celotna publikacija, vključno z vsemi ponudbami in informacijami se lahko razširi, spremeni ali delno ali v celoti umakne s strani avtorja, brez posebne najave.

Reference in povezave

Avtor ni odgovoren za vsebino, povezano ali preusmerjeno iz njegovih strani – razen če je v celoti seznanjen z nelegalnimi vsebinami in bi lahko svojim obiskovalcem preprečil ogled teh strani. V kolikor bi nastala kakršna koli škoda zaradi uporabe teh informacij, je odgovoren avtor zadevnih strani, ne tisti, ki je povezan do njih. Poleg tega avtor ni odgovoren za objave ali sporočila, ki jih na njegovi strani objavijo uporabniki forumov, knjige gostov ali prejemniki elektronske pošte.

Avtorske pravice

Avtor ne bo uporabljal nobenega avtorsko zaščitenega gradiva za objavo, če to ni mogoče, bo navedel avtorske pravice posameznega predmeta.
Avtorske pravice za kakršno koli gradivo, ustvarjeno s strani avtorja, so pridržane. Vsako razmnoževanje ali uporaba predmetov, kot so diagrami, zvoki ali besedila v tiskanih ali drugih elektronskih publikacijah ni dovoljeno brez soglasja avtorja.

Izjava o zasebnosti

Če je podana možnost za vnos osebnih ali poslovnih podatkov (elektronski naslovi, imena, naslovi), vnos teh podatkov poteka prostovoljno. Uporaba in plačilo vseh ponujenih storitev je dovoljena – če je to tehnično možno in razumno – brez specifikacije katerih koli osebnih podatkov ali pod specifikacijo anonimnih podatkov ali psevdonima.

Pravnomočnost te Omejitve odgovornosti

Izjavo je potrebno obravnavati kot del internetne objave, iz katere ste bili preusmerjeni. Če odstavki ali posamezni pogoji te izjave niso zakoniti ali točni, to dejstvo ne spremeni vsebine ali veljavnosti ostalih delov.